อะไรคือ Mesh Safe

Mesh Safe เป็นการผนวกกันของชุดตาข่ายกับเหล็กกล้าอันมีคุณภาพสูง และมีความโดดเด่น จึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดบานประตู และหน้าต่างอันน่าดึงดูดเนื่องจากบานประตูและหน้าต่าง ของ Mesh Safe มีระบบล็อคหลายจุด(Multiple Locking System) อีกทั้งบานดังกล่าวไม่มีกระจกพาเนลกลาส ภายใน (Panel Glass) ผลิตภัณฑ์ของ Mesh Safe จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งและสามารถนำไปติดตั้งให้เข้ากับ โครงประตูและหน้าต่างทุกรูปแบบ เพื่อช่วยป้องกันการบุกรุก และการเกิดโจรกรรมต่อที่พักอาศัยของท่าน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ Mesh Safe ยังช่วยด้านระบบหมุนเวียนอากาศ ภายในสิ่งปลูกสร้างป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ที่เป็นอันตรายป้องกันยุงและแมลงต่างๆ เข้ามาในที่พักอาศัยของท่าน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ Mesh Safe ยังช่วยทำให้สิ่งปลูกสร้างของท่านน่ามองมากยิ่งขึ้น สีของผลิตภัณฑ์ Meshtec TM นำเสนอตัวบานหน้าต่างและประตู ในตัวเลือกหลากหลายสี โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีโจตัน (JOTUN) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสีทาชั้นนำของประเทศไทย
© Mesh Safe Adding a new level of security to your residence !
What is MeshSafe? BROWN  LIGHT GREY  PAPER BEIGE SAHARA BROWN     METALLIC SAHARA GREY WHITE TRAFFIC BLACK
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 | Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
Mesh Safe Home Protection       Solutions
Mesh Safe Home Protection       Solutions What is Mesh Safe?
© Mesh Safe - Adding a new level of security to your residence !
BROWN LIGHT GREY PAPER BEIGE SAHARABROWNMETALLIC SAHARA GREY TRAFFICBLACK WHITE

อะไรคือ Mesh Safe

Mesh Safe เป็นการผนวกกันของชุดตาข่ายกับเหล็กกล้าอันมีคุณภาพสูง และมีความโดดเด่นจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดบานประตูและหน้าต่าง อันน่าดึงดูดเนื่องจากบานประตู และหน้าต่างของ Mesh Safe มีระบบ ล็อคหลายจุด (Multiple Locking System) อีกทั้งบาน ดังกล่าวไม่มีกระจกพาเนลกลาส ภายใน (Panel Glass) ผลิตภัณฑ์ของ Mesh Safe จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และสามารถนำไปติดตั้งให้เข้า กับโครงประตูและหน้าต่างทุกรูปแบบเพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกและการเกิด โจรกรรมต่อที่พำนักของท่าน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ Mesh Safe ยังช่วยด้านระบบหมุนเวียนอากาศ ภายในสิ่งปลูกสร้างป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายป้องกันยุง และแมลงต่างๆเข้ามาในที่พักอาศัยของท่าน รวมถึงการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ Mesh Safe ยังช่วยทำให้สิ่งปลูกสร้างของท่านน่ามองมาก ยิ่งขึ้น สีของผลิตภัณฑ์ Meshtec TM นำเสนอตัวบานหน้าต่างและประตูในหลากหลายตัวเลือกสี โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีโจตัน (JOTUN) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย สีทาชั้นนำของประเทศไทย
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
google-site-verification: googlee7539e6374ad7954.html