© Mesh Safe Adding a new level of security to your residence !

เกี่ยวกับ Meshtec

TM

สำนักงานใหญ่ของ Meshtec

TM

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 43 ไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย Meshtec

TM

เป็นผู้นำระดับโลก

ในการผลิตแผงตะแกรงกั้นประตู และหน้าต่าง

ที่มีความปลอดภัยสูงผลิดจากสเตนเลส

ทนแรงดึงสูง (Tensilestainless)สำหรับใช้ใน

ที่พักอาศัยและ อาคารพาณิชย์ต่างๆ

MeshtecTM  ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ของเครื่องขดม้วนลวด ที่มีขนาดใหญ่สำหรับ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง MeshtecTM   ใช้เครื่องจักรรุ่นพิเศษ  โดยเฉพาะสำหรับการผลิต และการทอสานตาข่าย สเตนเลสทนแรงดันสูง ผลิตภัณฑ์ MeshtecTM  ได้รับการทดสอบอย่างละเอียด รวมทั้งได้รับการรับรอง มาตรฐานของประเทศ ออสเตรเลีย โรงงาน MeshtecTM รับประกันบานตาข่าย เป็นเวลานานถึง 10 ปี ขณะที่รับประกันตัวบานประตู/หน้าต่างและตัวล๊อค เป็นเวลา 1 ปีเต็มนับจาก วันติดตั้ง GUARANTEE
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 | Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
The Meshtec Factory Mesh Safe Home Protection       Solutions
Meshtec TM ใช้เพียงเฉพาะวัสดุลวดสเตนเลสทนแรงดึงสูงเพื่อผลิตแผงตาข่ายตะแกรงกั้น ดังนั้นจึง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Meshtec TM มีความโดดเด่น กล่าวคือทนต่อการผุกร่อนช่วยทำให้ ทัศนวิสัยโปร่ง ป้องกันแมลงและยุงเข้ามารบกวนลดผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต รวมทั้งออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยบุกรุกอีกด้วยนอกจากนี้ Meshtec TM ยังผ่านการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO9001 ISO14001 ISO17025 OHSAS180 เพื่อทำให้ลูกค้า เกิดความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุด โดยความสำเร็จของเราด้านคุณภาพการผลิตในระดับสากล ส่วนหนึ่งมาจากการที่เราได้ทดลองและควบคุมคุณภาพเพื่อทดสอบว่าวัสดุสเตนเลสทนแรงดึง สูงที่เราใช้ผลิตแต่ละเส้นนั้นมีความแข็งแรงสอดคล้องกับ มาตรฐานระดับโลก เราในนาม บริษัท เอกพัฒนา (1992)จำกัดจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Meshtec TM เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ท่าน รวมทั้งผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 | Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
Mesh Safe Home Protection       Solutions

เกี่ยวกับ Meshtec

TM

สำนักงานใหญ่ของ Meshtec

TM

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 43 ไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย Meshtec

TM

เป็นผู้นำระดับโลก

ในการผลิตแผงตะแกรงกั้นประตู

และหน้าต่างที่มีความปลอดภัยสูง

ผลิดจากสเตนเลส ทนแรงดึงสูง

(Tensilestainless)สำหรับใช้ใน

ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ต่างๆ

Meshtec TM ใช้เครื่องจักรรุ่นพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับการผลิตและ การทอสานตาข่ายสเตนเลสทนแรงดันสูง
ผลิตภัณฑ์ Meshtec TM ได้รับการ ทดสอบอย่างละเอียด รวมทั้งได้รับ การรับรองมาตรฐานของประเทศ ออสเตรเลีย
รับประกันบานตาข่ายเป็นเวลานานถึง 10ปี ขณะที่รับประกันตัวบานประตู/ หน้าต่างและตัวล๊อคเป็นเวลา 1 ปีเต็ม นับจากวันติดตั้ง
GUARANTEE
Meshtec TM ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ของเครื่องขดม้วนลวดที่มีขนาดใหญ่ สำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง
© Mesh Safe - Adding a new level of security to your residence !
The Meshtec Factory โรงงาน MeshtecTM
Meshtec TM ใช้เพียงเฉพาะวัสดุลวดสเตนเลสทนแรงดึงสูงเพื่อผลิตแผงตาข่าย ตะแกรงกั้น ดังนั้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Meshtec TM มีความโดดเด่น กล่าวคือทนต่อการผุกร่อนช่วยทำให้ทัศนวิสัยโปร่งป้องกันแมลงและยุง เข้ามารบกวนลดผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลตรวมทั้งออกแบบมา เพื่อป้องกันภัยบุกรุกอีกด้วยนอกจากนี้ Meshtec TM ยังผ่านการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO9001 ISO14001 ISO17025 OHSAS180 เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดโดยความสำเร็จของเรา ด้านคุณภาพการผลิตในระดับสากลส่วนหนึ่งมาจากการที่เราได้ทดลอง และควบคุมคุณภาพเพื่อทดสอบว่าวัสดุสเตนเลสทนแรงดึงสูงที่เราใช้ผลิต แต่ละเส้นนั้นมีความแข็งแรงสอดคล้องกับ มาตรฐานระดับโลกเราในนาม บริษัท เอกพัฒนา (1992) จำกัดจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Meshtec TM เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงแก่ท่านรวมทั้งผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Tel: 02 886 2910 ext 307 | Fax: 02 886 2913 Mobile: 062 851 7462 | Email: sales@meshsafe.net
google-site-verification: googlee7539e6374ad7954.html